“Disclaimers Aambeienvrij.com”
Medische Disclaimer

De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies en vraag steeds raad en advies aan een professionele arts of geneesheer voor u een behandeling, medicatie of supplementen start.

Aambeienvrij verkoopt geen medicatie of supplementen. Wij bieden advies, voornamelijk voedingsadvies op basis van rapporten, e-boeks, audio files en video’s.

Aambeienvrij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advies, loop van de behandeling, diagnose of enige andere informatie, diensten of producten die u verkrijgt via deze site.

Persoonlijke Disclaimer

Ik ben geen arts. De door mij verstrekte informatie is gebaseerd op jaren van persoonlijke ervaring, testen, experimenteren en het lezen van tientallen boeken omtrent het menselijke lichaam en voeding. Aanbevelingen over voeding, supplementen of levensstijl dienen te worden besproken tussen u en uw arts.

Resultaten Disclaimer

Alle succesverhalen weergegeven op onze website, blog, e-boeks, rapporten en video’s zijn echt en doorgestuurd door klanten. Geen van deze succesverhalen zijn aangekocht noch nagemaakt. Er is geen garantie dat u dezelfde resultaten als weergegeven succesverhalen ontvangt aangezien deze verschillen per individu.

Zoals bij alles kunnen de resultaten variëren en is gebaseerd op verscheidene aspecten zoals uw individuele capaciteit, ervaring, de mogelijkheid om actie te ondernemen en het niveau van het verlangen. Er zijn geen garanties met betrekking tot de mate van succes die zich kunnen voordoen. Elk individu zijn succes hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Het gebruik van onze informatie, producten en diensten  moet worden gebaseerd op uw eigen diligentie en u bent akkoord dat ons bedrijf niet aansprakelijk is voor enig succes of falen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten.

Laatste update: 12 oktober 2012